وب سایت فروشگاهی : دکمه های ویرایشی ( مثل حذف، ویرایش و ...) را برای هر محصول بگذارید.