نصب نرم افزار امنیتی Fail2ban برای حفظ امنیت در برابر حملات brute force