لیست تعرفه خدمات شبکه های اجتماعی آژانس بازاریابی دیجیتال مارکتینگ رشد

مدیریت شبکه های اجتماعی | تعرفه خدمات شبکه های اجتماعی

اینستاگرام

نام طرح دوره زمانی شرح خدمت تعرفه
طرح برنزی یک ماهه -تولید محتوا شامل عکس نوشت، متن، لینک و هشتک های مرتبط

-درج روزانه ( حداقل 25 عدد در ماه)

120000
طرح نقره‌ای 3 ماهه -تولید محتوا شامل عکس نوشت، متن، لینک و هشتک های مرتبط

-درج روزانه (حداقل 25 عدد در ماه)

-درج استوری ( حداقل ماهیانه 5 عدد)

-تولید محتوای مناسبتی

320000
طرح طلائی 6 ماهه -تولید محتوا شامل عکس نوشت، متن، لینک و هشتک های مرتبط

-درج روزانه (حداقل 25 عدد در ماه)

-درج استوری ( حداقل ماهیانه 10 عدد)

-تولید محتوای مناسبتی

550000
مدیریت شبکه های اجتماعی | تعرفه خدمات شبکه های اجتماعی

تلگرام

نام طرح دوره زمانی شرح خدمت تعرفه
طرح برنزی یک ماهه -تولید محتوا شامل عکس نوشت، متن، لینک و هشتک های مرتبط

-درج روزانه ( حداقل 25 عدد در ماه)

120000
طرح نقره‌ای 3 ماهه -تولید محتوا شامل عکس نوشت، متن، لینک و هشتک های مرتبط

-درج روزانه پست(حداقل 25 عدد در ماه)

-تولید محتوای مناسبتی

320000
طرح طلائی 6 ماهه -تولید محتوا شامل عکس نوشت، متن، لینک و هشتک های مرتبط

-درج روزانه پست (حداقل 25 عدد در ماه)

-تولید محتوای مناسبتی

550000
مدیریت شبکه های اجتماعی | تعرفه خدمات شبکه های اجتماعی

وب سایت

نام طرح دوره زمانی شرح خدمت تعرفه
بسته نقره ای وب یک ماهه -تولید محتوای تبلیغی و درج در وب سایت های رایگان مرتبط با نیازمندی ها نظیر دیوار، شیپور و ….

-درج حداقل 15 آگهی در ماه

*همکاری شخص در حوزه احراز هویت ها لازم است.

180000
بسته طلائی وب 3 ماهه -تولید محتوای تبلیغی و درج در وب سایت های رایگان مرتبط با نیازمندی ها نظیر دیوار، شیپور و ….

-درج حداقل 60 آگهی در سه ماه

500000
مدیریت شبکه های اجتماعی | تعرفه خدمات شبکه های اجتماعی

پیشنهاد ویژه

بسته طلائی افزایش فروش یک ماهه – تولید محتوای مناسبتی جهت شبکه های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، )     25 پست

– تولید محتوای تبلیغی و درج در وب سایت های رایگان مرتبط با نیازمندی ها نظیر دیوار، شیپور و …. حداقل 15 آگهی

-تبادل لینک با گروه های مرتبط در تلگرام

-طراحی استیکر

300000